Платен отпуск: право

Платеният отпуск по принцип трябва да се ползва всяка година. Повече от правото служителят има задължението да си почива от работата.

Служителите имат право на отпуск от 2,5 работни дни на работен месец, т.е. 30 работни дни (5 седмици) за пълна работна година.

Референтният период за придобиване на отпуск се определя от фирмено споразумение, а в противен случай - от колективен трудов договор.

При липса на договорна уговорка периодът на придобиване е насрочен от 1 юни на предходната година до 31 май на текущата година. Този период е различен, когато компанията е свързана с платен фонд за почивка, като строителната индустрия например. В този случай той е определен за 1 април.

Платен отпуск: задайте периода, който трябва да вземете

Платен отпуск се ползва в период, който включва периода от 1 май до 31 октомври. Тази разпоредба е от обществен ред.

Работодателят трябва да поеме инициативата за отпуска, както и реда за напускане в неговата компания.

Периодът на отпуск може да бъде определен с фирмено споразумение, или в противен случай с вашия колективен договор.

да, възможно е да се договори периодът на настройка