Печат Friendly, PDF & Email

Дневен пакет: автономни служители в организацията на техния график

Пакети в дни през годината могат да се сключват от:

служители в управлението, които при определени условия имат автономия в организацията на графика си; и служители, чието работно време не може да бъде определено и които имат реална автономия в организацията на графика си.

Тези служители на годишната фиксирана ставка в дни не подлежат на отчитане на работното време в часове, нито на максималното дневно и седмично работно време.

Когато тези служители са интегрирани в график, изискващ присъствието им в компанията, те не могат да се считат за ръководители / независими служители и следователно подлежат на годишно споразумение с фиксирана ставка в дни. Според Касационния съд тази практика противоречи на идеята за автономна рамка.

Non, не можете да налагате времеви интервали на служителите на дневен пакет.

Ако ежедневно налагате часове на служителите, те не могат да се считат за независими служители. Те са интегрирани служители, подлежащи на колективно работно време и извънреден труд.

За напомняне ...

READ  Общувайте в мултикултурна среда