Частична дейност: придобиване на платен отпуск

Частична дейност се създава, когато компанията е принудена да намали или временно да прекрати дейността си. Системата дава възможност да се компенсират служителите въпреки неработените часове.

Имайте предвид, че периодите, когато служителите са поставени на частична дейност, се считат за ефективно работно време за придобиване на платен отпуск. По този начин всички неработни часове се вземат предвид при изчисляването на броя на дните на придобит платен отпуск (Кодекс на труда, чл. R. 5122-11).

Non, не можете да намалите броя на платените отпуски, придобити от служителя поради частичната дейност.

Служителят не губи дни на платена ваканция поради периодите, когато е поставен в частична дейност.

Частична дейност: придобиване на RTT дни

Въпросът може да възникне и относно придобиването на дни на RTT. Можете ли да намалите броя на RTT дни поради периоди на частична активност? Отговорът не е толкова прост, колкото придобиването на дни на платена почивка.

Всъщност зависи от вашия колективен договор да намалите работното време. Отговорът ще бъде различен, ако придобиването на RTT

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  PACA> Аудиовизуално обучение и нов форум за писане