Работодателите са длъжни да покрият част от пътните разходи на служителите, които използват обществения транспорт.

Тези пътувания трябва да се извършват с обществен транспорт или услуги за обществено наемане на велосипеди.

Покритието е най-малко 50% от цената на абонаментните билети за пътувания, извършени между обичайното местопребиваване и работното място (Кодекс на труда, чл. R. 3261-1).

Възстановяването на разходите се извършва въз основа на тарифите за 2-ри клас и трябва да съответства на най-краткото пътуване между дома и мястото на работа. То трябва да се осъществи не по-късно от месеца, следващ месеца, за който е използван абонаментът.

Пропуските, за които срокът на валидност е годишен, подлежат на възстановяване, разпределяно ежемесечно през периода на използване (Кодекс на труда, чл. R. 3261-4).

Покриването на транспортните разходи от работодателя зависи от доставката или, в противен случай, от представянето на ваучерите от служителя (Кодекс на труда, чл. R. 3261-5).

да, без доказателство, вие не сте задължени да покриете част от разходите за абонамента.

Знайте, че имате и ...