Професионално интервю: интервю, отделно от интервюто за оценка

Всички компании трябва да организират професионални интервюта с всички свои служители, независимо от работната сила.

Това интервю се фокусира върху служителя и неговата кариера. Позволява ви да го подкрепите по-добре в перспективите му за професионално развитие (смяна на позиция, повишение и т.н.) и да идентифицирате нуждите му от обучение.

По принцип професионалното интервю трябва да се провежда на всеки 2 години след присъединяването към компанията. В края на 6 години присъствие, това интервю дава възможност да се направи обобщен списък на професионалната кариера на служителя.

Професионално интервю се предлага и на служители, които подновяват дейността си след определени отсъствия.

Non, не можете да продължите към оценката на работата на служителя по време на това професионално интервю.

Всъщност професионалната оценка се извършва по време на отделно интервю, по време на което изготвяте резултатите от изминалата година (изпълнени мисии и дейности по отношение на поставените цели, възникнали трудности, точки, които трябва да се подобрят и т.н.). Поставяте си цели за следващата година.

Интервюто за оценка не е задължително за разлика от професионалното интервю.

Можете обаче да проведете тези две интервюта последователно, но от ...