Вашият млад работник под 18 години заема определена позиция във фирмата.

Той има безсрочен трудов договор. Той няма професионален опит във вашата индустрия.

И той не е нито стажант, нито чирак.

да, при липса на по-благоприятни договорни разпоредби, възнаграждението му може да бъде по-ниско от минималната работна заплата. Но внимавайте, това е много рамкирано от Кодекса на труда.

Можете да практикувате следните намаления върху минималната заплата:

преди 17 години: 20%; от 17 до 18 години: 10%.

Минималната заплата за 2021 г. на 1 януари е определена на 10,25 евро бруто на час, т.е. минимална минимална заплата от:

8,20 евро за младежи до 17 години; 9,23 евро за младежи на възраст от 17 до 18 години.

Надбавката престава да бъде приложима, когато младият работник има най-малко 6 месеца професионална практика в отрасъла на дейност, към който принадлежи (Кодекс на труда, чл. D. 3231-3).

За да разберете различните суми на минималната работна заплата до 2021 г., приложими за работници под 18 години, чираци и други служители, Editions Tissot ви предлага специално посветен файл:

За повече подробности относно използването на

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Насочете се, приближете се и конвертирайте типичния си клиент