Служебното превозно средство трябва да се управлява от компетентно лице, което притежава съответния лиценз.

Следователно първо трябва да се интересувате от шофьорските книжки на вашите шофьори. Когато назначавате превозното средство, проверете дали служителят има свидетелство за управление и дали е подходящо за повереното превозно средство.

Тази проверка трябва да се извършва редовно по време на изпълнението на трудовия договор. Всъщност свидетелството за управление на служител може да бъде отнето или временно прекратено вследствие на нарушения на Магистралния кодекс.

Non, следователно не можете да поискате от служител броя точки, държани от шофьорската му книжка. Това са лични данни, до които нямате достъп.

За да отговорите на въпросите на вашите служители, свързани с транспорта (заплащане на командировки, ремонт на лично превозно средство, използвано за командировки и др.), Издания Tissot ви предлага листовка „Права и задължения на служителите по въпросите на de transport “, което ви позволява да информирате служителите за различните правила, които се прилагат за транспорта. Възползвате се и от 7 модела документи:

удостоверение за ползване на обществен транспорт; данъчна скала от ...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Изпращания, обобщение и номериране в Word