Законна продължителност на отпуска по майчинство

Бременните заети жени се възползват от отпуск по майчинство поне 16 седмици.

Продължителността на отпуска по майчинство е най-малко:

6 седмици за предродилен отпуск (преди раждането); 10 седмици за следродилен отпуск (след раждане).

Тази продължителност обаче варира в зависимост от броя на зависимите деца и броя на неродените деца.

Майчинство: забраната за работа

да, при определени условия можете да приемете ...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  07| Какво се случва в края на курса за обучение?