Защита на младата майка

Знаем, че бременната жена се ползва със специална защита. Служителят е защитен за:

нейната бременност; всички периоди на спиране на трудовия й договор, на които тя има право съгласно отпуска си по майчинство (Кодекс на труда, чл. L. 1225-4).

Тази специфична защита срещу уволнение продължава и в продължение на 10 седмици след края на отпуска по майчинство.

Защитата е абсолютна по време на периоди на спиране на трудовия договор (отпуск по майчинство и платен отпуск след отпуск по майчинство). Тоест, уволнението не може да влезе в сила или да бъде уведомено през тези периоди.

Има случаи обаче, когато уволнението му е възможно, но причините са ограничени:

сериозно нарушение от страна на служителката, което не трябва да е свързано със състоянието на бременността; невъзможно да се поддържа трудов договор по причина, която не е свързана с бременност или раждане.

Защита на младия татко

Защитата срещу уволнение не се ограничава само до майката на ...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Открийте света на стартиращите фирми