Предварително интервю: определение

Преди да обмислите уволнение, трябва да поканите служителя на предварително интервю.

Целта на това предварително интервю е да ви позволи да разговаряте със служителя:

представете причините, които Ви карат да помислите за уволнението му; да получат техните обяснения (Кодекс на труда, чл. L. 1232-3).

Не забравяйте да посочите в писмото за покана, че служителят може да бъде подпомогнат:

лице по техен избор от персонала на компанията; или съветник в списък, съставен от префекта, ако компанията няма представители на персонала.

За други модели, свързани с процедурата за уволнение (уведомление за уволнение), изданията Tissot препоръчват тяхната документация „Коментирани модели за управление на персонала“.

Предварително интервю: вътрешна помощ

да, като работодател, по време на това интервю може да ви бъде подпомогнато лице от компанията.

Но внимавайте, този човек задължително трябва да принадлежи към компанията. Не можете да изберете човек отвън, например:

служител на групата, към която принадлежи вашата компания; акционер на дружеството; адвокат или съдебен изпълнител.

Присъствието на съдебен служител, дори ...