Маркетингът, управляван от предлагането, се занимава с продажбата на стоки и услуги от страна на търсенето и предлагането. Проучването на пазара вече не е достатъчно, за да се определи дали даден продукт или услуга са печеливши. Имате идея или опит в маркетинга на продукт или услуга, но не знаете дали можете да го направите? Опишете силните страни и предимствата, които отличават вашия продукт или услуга от конкуренцията, както и иновативните аспекти на вашата оферта. В този курс ще научите нови маркетингови концепции, свързани с процеса на продажба. Ще научите как да създавате завладяващи съобщения за продажби и мощни маркетингови съобщения. В края на обучението ще можете да приложите на практика придобитите знания и да се възползвате от предимствата на директния маркетинг. Обикновено се правят пазарни проучвания, преди да се направи оферта, но ние ще ви покажем страхотен начин за продажба на оферти, който ще промени всичко. Как можете да погледнете пазара от различна гледна точка? Или отвътре навън? Какво би се случило, ако започнете с предложение и след това го свържете с пазара?

Продължете да изучавате Udemy→→→

READ  Имам ли право да трансформирам съкращаването в консерваторията в дисциплинарно съкращение?