Съществуват два типа частична активност с различни нива на подкрепа за обучение:

Частична дейност (PA): Подкрепата за FNE се основава на 70% от образователните разходи (и вече не 100%, както беше до 31 г.). Частична дългосрочна дейност (APLD): Подкрепата на FNE се основава на 10% от образователните разходи, като таванът е средно 2020 80 евро средно на служител и годишно (т.е. 6000 евро при прилагане на 4800%) .

И в двете ситуации допълнителните разходи като настаняване, кетъринг и транспортни разходи могат да бъдат покрити на базата на фиксирана ставка от €2,00 без данък (€2,40 с включен данък) за всеки час обучение.лице в лице, удостоверено от сертификат за завършване без друга форма на обосновка (тези разходи трябва да бъдат посочени при искане на плащане).
Разходите за възнаграждения, вече финансирани от частичната дейност, винаги са изключени.

NOUVEAU : От 1 ноември за всяко обучение, започващо преди март 2021 г., Uniformation ще поеме остатъка, платен от работодателя.

Подкрепата обхваща само периоди на обучение, завършени по време на продължителността на частичната дейност.

В случай…

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Решете най-често срещаните проблеми с управлението на проекти