France Relance предлага уникална възможност на заинтересованите обществени услуги да се възползват от оценка на тяхното ниво на киберсигурност въз основа на метод, адаптиран към техните нужди и киберзаплахата, пред която са изправени. На тази основа бенефициентите ще изградят план за сигурност с подкрепата на доставчиците на полеви услуги, за да засилят значително своята киберсигурност.

В съответствие с насоките, определени от президента на републиката на 18 февруари 2021 г., към днешна дата повече от 500 субекта, присъстващи на цялата територия, са приели своите заявления за интегриране на тези персонализирани курсове. Всъщност тези обществени услуги са особено засегнати от ransomware и ресурсите, които могат да отделят за киберсигурността, често са много ниски.

По този начин France Relance и курсовете по киберсигурност дават възможност за започване на добродетелен подход, който им позволява да надграждат и регистрират тези действия с течение на времето.

Интересувате ли се? Още не е късно да кандидатствате!

Не трябва да чакате да станете жертва на кибератака, за да извършите действия за оценка и укрепване на информационните системи. Кибер рисковете засягат всички обществени организации с потенциал

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Напишете и публикувайте научна статия