Чрез многобройния си опит човекът е открил кои са най-добрите видове дървесина, за да задоволят всяка негова нужда от материали или енергийни източници.

Първата цел на този MOOC е да свърже дървото като тъкан в дървото и дървото като материал в човешкия живот. На кръстопътя на тези два свята се намира анатомията, тоест клетъчната структура, която позволява да се разберат почти всички свойства на дървото.

Анатомията също така позволява да се идентифицират различните видове дървесина и това е втората цел на MOOC: да се научим да разпознаваме дървото в два различни мащаба, този на микроскопа и този на нашето око.
Тук не става дума за ходене в гората, а в ДЪРВОТО.