Колективни трудови договори: съдията, който обявява отмяна, може да реши да модулира ефектите му с течение на времето

Тъй като наредбите на Макрон, по-конкретно Наредба № 2017-1385 от 22 септември 2017 г. относно укрепването на колективното договаряне, когато съдия анулира колективен договор, той има възможността да модулира ефектите от тази недействителност във времето. Целта на тази система: да осигури колективните договори, като ограничи отрицателните последици, които може да доведе до анулирането със задна дата.

За първи път Касационният съд беше принуден да разгледа тази тема по повод спор за колективния трудов договор за звукозаписна дейност. Това, подписано на 30 юни 2008 г., беше разширено за целия сектор с указ от 20 март 2009 г. Няколко синдиката поискаха отмяната на определени членове от Приложение № 3, отнасящи се до условията на работа, възнагражденията и социалните гаранции за заплатите изпълнители.

Първите съдии бяха произнесли отмяната на спорните членове. Те обаче бяха решили да отложат действието на тази отмяна за 9 месеца, т.е. до 1 октомври 2019 г. За съдиите целта беше да се остави разумен период от време, в който социалните партньори да се споразумеят за нов...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Астма при възрастни