Първият въпрос, който идва на ум, разбира се, е: „Защо да правим MOOC“?

Астматичната болест е често заболяване, което засяга 6 до 7% от населението на Франция, или приблизително 4 до 4,5 милиона души. Това заболяване е причина за 900 смъртни случая годишно.

Но за по-голямата част от пациентите това е хронично и променливо заболяване, което понякога присъства и инвалидизира, а понякога отсъства с подвеждащото впечатление, че вече няма астма. Заболяване, което налага своя ритъм, своите симптоми, своите трудности и което често принуждава пациента да се „управлява”. Това фалшиво усещане за майсторство, при което най-накрая се адаптираме към това, което астмата налага. Следователно астмата е заболяване, чиито симптоми като цяло остават недостатъчно контролирани въпреки ефективността на съществуващите лечения.

Създаден съвместно със здравни специалисти и пациенти с астма, този MOOC има за цел да предложи образователен инструмент, който позволява на пациентите с астма да опознаят по-добре, да овладеят, контролират заболяването си и да подобрят собствената си отчетност и автономия извън помещенията на грижите.

MOOC се състои от интервюта с пациенти с астма, както и курсове от здравни специалисти и/или специалисти по околна среда, участващи ежедневно в лечението на астма.