Ce безплатен урок предизвиква различни възможности за увеличаване (увеличаване на работните дни, годините, увеличаване на формат, поредица с точен интервал ...) в Excel. Този курс е взет от курса за обучение „Основи на Excel: овладяване на основите – част 1/2“.

Оставам на разположение в салона за поддръжка, за да отговоря на всички въпроси, които може да имате увеличението с Excel.
Добър урок!