Тук е видео урок които ще се върнат към етапите и проблемите на създаване на аудиовизуална продуцентска кооперация.

През 2016 г., Микаел Картон, продуцент, и аз, създател на Duik и режисьор, започнахме създаването на кооперативна аудиовизуална продуцентска компания. В тази конференция се връщам към причините за този избор на форма на бизнес и моя опит.

В програмата на този безплатен урок за създаване на аудиовизуална продуцентска кооперация

По време на 1 час ще видите защо да създадете кооперация, ще разберете принципите, нейните принципи на работа, как се разпределят печалбите. Ще бъде обсъден и пример за конкретна операция.

Тази лекция е заснет през l„Събитие Duik 16 в Лил на 8 април 2017 г. ...