в този безплатен видео урок, каня ви да откриете инструмента за създаване на съдържание Canva.

Canva е онлайн инструмент, който ви позволява да лесно създаване на визуални изображения за социални мрежи.
Това безплатно онлайн обучение, ви кани да откриете инструмента, както и многото предлагани опции.

Un настойнически за да разберете безплатно как работи Canva

Този пакет от видео уроци ще ви позволи да откриете:

Творческите инструменти на Canva; Екипни инструменти, опции за редактиране и филтри, опции за споделяне. Малък MCQ за валидиране на новите ви знания.

Разбира се, оставам на ваше разположение в секцията Често задавани въпроси и взаимопомощ.
Добро откритие и добро настойнически.