в този безплатен урок, ще откриете 2 метода за създайте легенда когато използвате набори от икони де ла условно форматиране.