Един от служителите ми току-що ми се обади, за да ме информира, че няма да може да дойде на работа, защото детето му има грип. Има ли право на конкретен отпуск поради тази причина? Или трябва да си вземе почивен ден с заплащане?

При определени условия вашият служител може да отсъства, за да се грижи за болното си дете.

В зависимост от тежестта на здравословното състояние и възрастта на детето, вашият служител, независимо дали е мъж или жена, може да се възползва от 3 до 5 дни отсъствие годишно или, ако е необходимо да прекъсне дейността му за по-дълъг период от време, да остави за родителско присъствие.

Всеки от вашите служители може да се възползва от неплатен отпуск от 16 дни в годината, за да се грижи за болно или ранено дете на възраст под 3 години и за което е отговорен. Труд, чл. L. 1225-61). Този период се увеличава до 5 дни в годината, ако съответното дете е на по-малко от една година или ако служителят се грижи за поне 3 деца под 16 години.

Обезщетението от тези 3 дни отсъствие за болни деца не е предмет на никакви условия за старшинство.

Задължително е да се консултирате с колективния си договор, защото той може да предвижда ...