Вземане на решения

Вашата способност за вземане на решения е от решаващо значение в хода на живота ви, но може да бъде и много сложна.

Как да се валидира и да се движи към посока, която винаги има част от неизвестна.

Човек може бързо да бъде завладян от чувство на несигурност, когато е изправен пред вземането на решения.

Искате да се преквалифицирате, но ще се справите ли? Имате ново предложение, но как да разберете дали тревата е по-зелена другаде? Ако кажа да и греша? И така, ние изучаваме всички възможни ситуации, опитваме се да дефинираме плюсовете и минусите, накрая тази част от неизвестното нараства толкова бързо, колкото е броят на възможностите.

Как да направите правилния избор? Как мога да потвърдя решение без да зная целта? И накрая, нямаше ли да е по-мъдро да не правиш нищо?

Този видеоклип ще ви научи на основен елемент, който да доведе живота ви: способността да овладеете избора си!

Не оставайте парализирани, поемете контрол над живота си, изборът ще стане най-добрият ви съюзник.

В този видеоклип ще намерите съвети и решения, които ще ви позволят да вземате решения по-лесно, с повече спокойствие ... и всичко това само в точките на 5:

1) Опции : тези, с които разполагате, има много от тях, дори когато трябва да решите, когато вземате решение!

2) Динамично : балансирана интуиция и рационалност!

3) Щастие : най-голямото гориво ... това решение ще ме направи щастлив?

4) Доброта : слушането на хората около вас може да направи чудеса по вашите избори.

5) Вашата жизнена енергия : Вземете под внимание вашето тяло и вашите чувства относно тези избори.

Сега, когато имате ключовете, за да работите върху вземането на решения, какво да правим?