Този MOOC представя системата от „европейски LEADER фондове“.

Тази система дава възможност за финансиране на проекти в селските райони.

Този MOOC отговаря на два въпроса: „Как работи тази програма?“. „Как да се възползвате от помощта по ЛИДЕР?“.

формат

Този MOOC включва една сесия, съставена от видеоклипове, анимирани клипове и интервюта, които ще ви запознаят с:

– Особеностите на тази програма и нейната роля

– Различните актьори

– Основните неща, които трябва да знаете, за да създадете файл

По време на предаването е отворен форум, който ви позволява да задавате вашите въпроси на лекторите.