Във вторник, 9 март 2021 г., La Filière Française de l'Eau публикува в партньорство и съфинансиране с Министерството на заетостта, труда и интеграцията проучване на PIC EDEC, проведено от Ernst & Young, фокусирано върху заетостта, уменията и обучението до 2025 г. Тази много богата публикация е възможност за преоткриване на разнообразните занаяти и кариерни пътища, възможни във водния сектор, който набира всички играчи.

Проучването обхваща най-големия периметър на участниците във френския воден сектор в цялата национална територия, както и големия и малкия воден цикъл.  : публични и частни услуги за управление на водите, доставчици на инженерни услуги, индустриалци и доставчици на специализирано оборудване, строителни конструктори, делегиращи органи, институционални играчи в сектора, обучение и изследвания.

 124 000 FTE и около сто сделки
Със 124 000 работни места през 2020 г. играчите във френския воден сектор покриват голямо разнообразие от професии. Секторът има повече от сто, въпреки че няма единна референтна система. Това превежда a по-високо ниво на диверсификация на техните нужди да осигури всички свои мисии, в сравнение с други подобни сектори.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Обучение, за да научите как да използвате io системата