LНеравенствата между жените и мъжете се запазват в света на труда от десетилетия. Жените печелят средно с 24% по-малко от мъжете (9% от разликите в заплатите остават неоправдани), работят много повече на непълно работно време и също се сблъскват със сексизъм на работното място, независимо дали е съзнателен или не.

Законът от 5 септември 2018 г. за свободата на избор на професионално бъдеще по-специално създаде задължението за компаниите с най-малко 50 служители да изчисляват и публикуват своя Индекс за професионално равенство всяка година, не по-късно от 1 март и ако резултатът им не е задоволителен, да се въведе коригиращи действия.

Този индекс, изчислен на базата на 4 или 5 показателя в зависимост от размера на компанията, дава възможност да се ангажират с размисъл и действия за подобряване на този въпрос. Данните се споделят въз основа на надежден метод и позволяват да се задействат лостове, за да се сложи край на разликата в заплащането между жените и мъжете.

Този MOOC, разработен от министерството, отговарящо за труда, има за цел да ви насочи към изчисляването на този индекс и действията, които трябва да предприемете в зависимост от получения резултат.