Механиката на флуидите е част на механиката и механиката на непрекъснатите среди които са основни дисциплини в инженерно обучение. Курсът, който предлагаме е въведение в механиката на флуидите, преподава се като част от общото обучение на студенти по инженерство, може да бъде много полезен и за студенти или самоуки.

По отношение на основите на механиката на флуидите, ние ще настояваме много за конституирането на основни уравнения на потоците очевидно използвайки принципите на механиката и физиката, допълнени от хипотези за физически произход за природата на флуидите и потоците.

Ще се съсредоточим върху физическо значение на уравненията и ще видим как да ги използваме в конкретни случаи. В приложения механиката на течности е многобройна в автомобилостроенето, аеронавтиката, гражданското инженерство, химическото инженерство, хидравликата, планирането на земеползването, медицината и др.

За този първи подход към механиката на флуидите ще ограничим курса до несвиваеми течности в постоянен поток или не. Течностите ще се считат за непрекъсната среда. ще се обадим частица, елемент с безкрайно малък обем за математическо описание, но достатъчно голям по отношение на молекулите, за да бъде описан чрез непрекъснати функции.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Обща физика за добър старт във висшето образование