Целта на този курс е да представи какво представлява психологията, кои са основните й сектори и различните възможни изходи.
Много студенти се регистрират за лиценз по психология, като имат неясна, ограничена, дори погрешна представа за това какво е психологията в университета: какво съдържание се преподава? Вярно ли е, че има математика? Какви работни места след обучението? Понякога те могат да бъдат изненадани да открият, още от първите уроци, че това всъщност не отговаря на това, което са си представяли.

Следователно нашата основна цел е да представим в общи линии какво представляват психологията и професията психолог, както и други възможни изходи. Следователно този курс може да се разглежда като a общо въведение в психологията, неизчерпателен преглед на обекти, методи и области на приложение. Целта му е да подобри разпространението на информация сред широката общественост, да предостави по-добри насоки за студентите в тази област и в крайна сметка да постигне по-добър успех.