Представяне на общата рамка на откровените работни места, "откровените работни места +" за млади хора под 26 години и експериментиране на територията на Реюнион


1.1 Какъв е принципът на безплатното използване?

Безплатните работни места са схема за помощ при наемане, която има за цел да отговори на неравенствата, с които се сблъскват някои от нашите съграждани: с еквивалентна квалификация, възраст и кариерни пътища наистина е по-трудно за жителите на приоритетни области на градската политика (QPV).
Принципът е прост: отворените работни места се състоят от финансова помощ, изплатена на всеки частен работодател (компания, сдружение), който набира търсещ работа или млад човек, последван от местна мисия, пребиваваща в QPV, съгласно договор. с неопределена продължителност (CDI) или срочен договор (CDD) от най-малко шест месеца.

За постоянен договор изплатената помощ възлиза на 5 евро годишно в продължение на три години, срещу 000 евро годишно в продължение на максимум две години за срочен договор от най-малко шест месеца. Между 2 октомври 500 г. и 15 януари 2020 г., в рамките на внедряването на „Франк + заетост“, сумата от ...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Направете слайдшоу, което да придружава вашата презентация