Наредба от 21 август 2019 г. изясни процедурите за прилагане на Pro-A, като се изисква от социалните партньори да водят преговори на ниво професионални клонове на споразумения, определящи сертификатите, допустими за системата.
След като бъдат сключени, тези споразумения се представят в Главната дирекция на труда, която след това продължава с тяхното удължаване чрез издаване на указ, публикуван в Официален вестник.

За напомняне, това разширение подлежи на спазване на критерии, свидетелстващи за значителна промяна в дейността в съответния сектор. Рискът от остаряване на уменията на служителите също се взема предвид от администрацията.
В зависимост от разпоредбите, договорени на нивото на клона, Униформацията трябва да покрие всички или част от образователните разходи, както и разходите за транспорт и настаняване, направени съгласно Pro-A, въз основа на еднократна сума. Ако браншовото споразумение, разширено от Министерството на труда, го предвижда, OPCO може да включи в своето покритие възнаграждението и правните и договорните социални такси на служителите в рамките на минималната почасова работна заплата.

Забележка: когато обучението се провежда през работно време, компанията е длъжна да поддържа ...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  "Обичам да казвам, че изследванията не са спринт, а маратон!"