Нова държавна служба: регионалните дирекции по икономика на заетостта, труда и солидарността (ДРЕЕТС)

На 1 април 2021 г. ще бъде създадена нова децентрализирана държавна служба. Това са регионалните дирекции за икономика на заетостта, труда и солидарността (ДРЕЕТС).

Групата DREETS обединява мисиите, които в момента се изпълняват от:
регионалните дирекции за бизнес, конкуренция, потребление, труд и заетост (ДИРЕКЦИЯ);
децентрализирани услуги, отговорни за социалното сближаване.

Те са организирани в стълбове. По-специално, те включват отдел „Политика на труда”, който отговаря за трудовата политика и действията по инспекция на трудовото законодателство.

DREETS са поставени под властта на регионалния префект. Въпреки това, за задачите, свързани с инспекцията на труда, те са поставени под ръководството на Главната дирекция на труда.

DREETS мобилизира всички ресурси, предназначени за системата за инспекция на труда в съответствие с разпоредбите на конвенциите на Международната организация на труда, както на регионално, така и на ведомствено ниво.

По този начин, по отношение на трудовото законодателство, DREETS са отговорни за:

действия по инспекция на трудовата политика и трудовото законодателство; политика…