При липса на прецизност в колективния трудов договор, конвенционалното обезщетение дължи ли се на ВРП?

Двама служители, изпълняващи функциите на търговски представител, са били уволнени по икономически причини като част от план за защита на работните места (PSE). Те са сезирали индустриалния трибунал, за да оспорят валидността на тяхното уволнение и да получат плащане на различни суми, по-специално като допълнително договорно обезщетение.

Претендираното допълнително конвенционално обезщетение е предвиденото в колективния договор за реклама и други подобни. Въпреки статута си на търговски представители, служителите смятат, че се възползват от разпоредбите на този колективен договор, приложим за компанията, за която са работили.

Но първите съдии бяха преценили:

от една страна, че колективният трудов договор VRP е задължителен за трудовите договори, сключени между работодатели и търговски представители, с изключение на по-благоприятни договорни разпоредби, изрично приложими за търговските представители; от друга страна, че колективният договор за реклама не предвижда неговата приложимост спрямо представители със статут на търговски представител.

Следователно съдиите са преценили, че колективният договор на VRP се прилага към трудовото правоотношение.

Затова те уволниха служителите ...