Описание

Zoom е услугата за онлайн видеоконферентна връзка и номер 1.

Защо мащабиране?

  • Последователно корпоративно изживяване за всички приложения
  • Проектиран и оптимизиран за надеждна работа
  • До 500 участника на видео или 10 000 не говорещи участници
  • Лесен за използване, купуване и оптимизиране
  • Най-очарователен и директен курс

Над 650 000 компании обичат Zoom