Проектиран като пътуване през изследвания, този MOOC представя изследвания във Франция в различните им аспекти и свързаните с тях професионални възможности.

По стъпките на журналистката Каролайн Бехаг ще ви отведем до четири „дестинации“: науки и технологии, човешки и социални науки, право и икономика, здравеопазване.
На всяка дестинация ще се срещнем с онези, които най-добре познават изследователската екосистема и нейните професии: изследователите и техните екипи!
Тези интервюта ще има възможност да зададем въпросите, които ни повериха гимназистите по време на предварителна анкета като: как да намерим вдъхновение? Можем ли да прекарваме години на една и съща тема? Какво да направите, когато нищо не се намери?
Адресиране на „спирки“. междусекторни теми (качествата на изследовател, неговото ежедневие, изследователската лаборатория, научното издание) ще завърши пътуването.
И ако изследванията ви привличат, но имате въпроси относно курса, който да следвате, отидете до „Точките за ориентация“, където Ерик Ньол, консултант по ориентиране, ще предложи начини за изградете и утвърдете своя професионален проект.