Описание

Интегрирането на Човека във всяко общество винаги минава чрез комуникация. Последното позволява на човека да изрази себе си и да сподели своите мисли и преживявания. За да бъде приет, той трябва преди всичко да покаже на Другия своята личност, своите страсти и виждането си за нещата.

Затова ви предлагам този втори урок, който ще ви позволи да изразите вкусовете си и да говорите за любимите си хобита, разбира се на френски.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Може ли служител да поиска обезщетението от годишен бонус, предвиден в неговия колективен трудов договор, в случай на преквалификация на уволнението му?