Създали сте годишни интервюта за оценка, по-специално за да направите равносметка на работата, извършена от вашите служители, да поставите нови цели и да разберете по-добре очакванията и трудностите, с които се сблъскват вашите служители. Това може да бъде и възможност да ги прекроите или да ги поздравите, в зависимост от случая.

За да получите по-добър резултат, отделете годишното интервю от въпроса за годишното увеличение на заплатата, дори и да не е лесно.

Защо не организирате индивидуални интервюта като първа стъпка, след което да се справите с въпроса за увеличението на заплатите след няколко седмици? Диалогът ще бъде по-конструктивен и вашите служители няма да се опитват да се оправдаят по повод отправените им критики ...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Телеработа: по-скоро педагогика, отколкото санкции за непокорни работодатели