Този MOOC има за цел да подкрепи по-специално обучението и подкрепата на учители, преподаватели-изследователи и докторанти във висшето образование в техните познания за учебните процеси и в техните практики на преподаване и оценяване.

По време на MOOC ще бъдат разгледани следните въпроси:

- Какво е активно учене? Как да накарам своите ученици активни? Какви техники за анимация мога да използвам?

– Какво мотивира моите ученици да учат? Защо някои ученици са мотивирани, а други не?

– Какви са стратегиите за обучение? Какви учебни и учебни дейности да използвате, за да ангажирате учениците? Как да планирате своето обучение?

- Каква оценка на ученето? Как да настроите партньорска проверка?

- Какво обхваща понятието компетентност? Как да разработим курс, диплома за подход, базиран на умения? Как да оценим уменията?

– Как да изградим онлайн или хибридни уроци? Какви ресурси, дейности и сценарии за насърчаване на онлайн обучението за ученици?

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Безплатно: Създаване на TCD с много източници, създаване на сегменти и времева линия