Категория: Установете се и работете във Франция

Как да изчислим покупателната способност?

Покупателната способност представлява съвкупността от стоки и други пазарни услуги, които...

Lire La Suite

Къде е покупателната способност на държавния служител?

От известно време нещата в света вървят на зле, събития и новини...

Lire La Suite

Сумата, засегнатите лица и плащането на чека за покупателна способност

Подробности за системата през 2022 г. → През 2021 г. бяха предприети нови мерки по отношение на проверката...

Lire La Suite

Каква е премията за покупателна способност?

Всяка година държавата определя много помощи и бонуси. По добра причина цената на...

Lire La Suite

В кои документи можете да намерите фирмения си номер?

Le sociétaire est simplement un adhérent d’un contrat d’assurance ou bien d’un contrat de banque,...

Lire La Suite

Откриване на банкова сметка за чужденци и нерезиденти: всички формалности

За чужденци или нерезиденти са необходими определени процедури за отваряне на...

Lire La Suite

Социално осигуряване и права на командированите работници във Франция

По отношение на социалното осигуряване командированите работници са работници, които са изпратени в...

Lire La Suite

Каква е разликата между нетната заплата и брутната заплата?

Служителят получава в замяна на работата или услугата си заплата. Става дума за заплата...

Lire La Suite
Chargement

traducteur