На срещата си снощи със социалните партньори министър-председателят Жан Кастекс и министърът на труда, заетостта и интеграцията Елизабет Борн им казаха, че нивото на подкрепа за договори за чиракуване няма да спадне. не в началото на учебната година 2021. В този кризисен период правителството е решено да направи всичко, за да поддържа добрата динамика на обучението.

Приет през 2018 г., законът за свободата да избираш професионалното си бъдеще дълбоко реформира системата за чиракуване във Франция, като облекчава ограниченията при създаването на CFA, като прехвърля финансирането им към професионални клонове и като го основава на финансова подкрепа за всеки договор за чиракуване. В резултат на тази реформа чиракуването достигна рекордно ниво през 2019 г., а динамиката на 2020 г. е на съпоставимо ниво благодарение на помощта, мобилизирана от плана „1 млад човек, 1 решение“.

Тази динамика доведе до увеличаване на разходите за подпомагане на договори, което в комбинация със спада на ресурсите поради здравната криза - приносът се основава на размера на заплатите - допринесе за влошаване на финансовия баланс. на Франция Компетентности.

След това ...