Печат Friendly, PDF & Email

Извънреден труд: споделена тежест на доказване

Доказателствената тежест за съществуването на извънреден труд не е само на служителя. Тежестта на доказване се споделя с работодателя.

По този начин, в случай на спор за съществуването на извънреден труд, служителят представя в подкрепа на искането си достатъчно точна информация относно неплатените часове, за които твърди, че е работил.

Тези елементи трябва да позволят на работодателя да отговори, като създаде свои собствени елементи.

Процесните съдии формират убеждението си, като вземат предвид всички елементи.

Извънреден труд: достатъчно точни елементи

В решение от 27 януари 2021 г. Касационният съд току-що е изяснил понятието „достатъчно точни елементи“, които служителят произвежда.

В решеното дело служителят поиска по-специално заплащане на извънреден труд. За целта той представи декларация за работното време, за което посочи, че е приключило през разглеждания период. Това броене споменава ден след ден, часовете на обслужване и края на услугата, както и професионалните му срещи, като се споменава посетеният магазин, броят на ежедневните часове и седмичната сума.

Работодателят не е предоставил никаква информация в отговор на тези, предоставени от служителя ...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Програмиране на Интернет на нещата