Информация, която трябва да се предоставя на служителите: командироването не винаги е задължително

Независимо от размера на вашата компания, определена информация задължително трябва да се показва на работното ви място.

Те включват:

определени данни за контакт: инспекция по труда, лекар по трудова медицина и др. ; правила за безопасност: условия за достъп и справка с единния документ за оценка на риска, например забрана за пушене; или общи правила на трудовото законодателство: например колективно работно време.

В някои случаи, но не във всички, задължителното показване може да бъде заменено от информация по всякакъв начин. Такъв е случаят например с реда на заминаване в платен отпуск, с определени правни текстове или със заглавието на конвенциите и споразуменията, приложими в предприятието.

В зависимост от вашата работна сила трябва да се покаже допълнителна информация, като например мястото на консултация на списъка на членовете на CSE (от 11 служители) или да се разпространи по всякакъв начин, като например данните за контакт на представителя за сексуален тормоз и др.

За да не допускате грешки, изданията Tissot са обобщили тази различна информация за вас и ви предлагат своя избор между своите "задължителни публикации на ...