В присъствието на Бруно Ле Майър, Министър на икономиката, финансите и възстановяването, Елизабет Борн, Министър на труда, заетостта и интеграцията, Еманюел Уоргон, Министър делегат на министъра на екологичния преход, отговарящ за жилищното строителство, иАлен Гризе, Министър Делегат на министъра на икономиката, финансите и възстановяването, отговарящ за малките и средните предприятия, професионалните федерации в сектора на строителството и благоустройството поеха твърди ангажименти за заетост и професионално обучение за Успехът на Франция се възражда.

1. France Relance предоставя пряка подкрепа на строителния сектор

Близо 10 милиарда евро, финансирани от държавата, ще подкрепят дейността на строителния сектор. Значителна част от плана за възстановяване, 6,7 милиарда евро, е посветена на енергийното обновяване на обществени и частни сгради за значително намаляване на емисиите на CO2, като сградата е източник на една четвърт от емисиите.
Към това ще бъде добавено публично или частно съфинансиране, както и други мерки на France Relance в подкрепа на сектора на благоустройството, като инвестиционния план Ségur de la Santé, ускоряването на някои инфраструктурни проекти или помощта. към възобновяването на устойчивото строителство, което ...