Работа от разстояние: какви са настоящите препоръки?

Работата от разстояние трябва да бъде правило за всички дейности, които го позволяват. Трябва да е 100% за служителите, които могат да изпълняват всички свои задачи дистанционно. От 6 януари 2021 г. обаче служител може да поиска да се върне лично максимум един ден в седмицата, с ваше съгласие (вижте нашата статия „Национален протокол: облекчаване на препоръката за работа от разстояние до 100%“).

Въпреки че наскоро здравните мерки бяха засилени, особено по отношение на социалното дистанциране и маските, и министър-председателят обяви на 29 януари ефективно използване на подсилена работа от разстояние, не е направена промяна в здравния протокол по този въпрос.

В инструкцията, която току-що е издала на инспекциите по труда, Главната дирекция по труда много ясно потвърждава товатъй като задачите могат да се изпълняват от разстояние, те трябва да се работят на разстояние. Прибягването до работа от разстояние може да бъде пълно, ако естеството на задачите го позволява, или частично, ако само някои задачи могат да се изпълняват дистанционно.

Възможността да се върнете лично един ден в седмицата, за да се предотврати рискът от изолация, е обусловена ...