Напълно безплатно премиум обучение OpenClassrooms

Изготвянето и представянето на бюджети и финансови отчети често е източник на безпокойство или скука, особено за нефинансовите специалисти.

Целта на този курс е преди всичко да не драматизира ситуацията! Ще ви помогна да поставите това упражнение в контекст, ще обясня важността му и ще демонстрирам неговата полезност.

След това ще представя основните понятия, които са полезни за анализиране на миналото и прогнозиране на бъдещето.

Този курс се основава на дългогодишния ми опит във финансовото управление и ви запознава с техническите аспекти с акцент върху практическото им приложение.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт→