Печат Friendly, PDF & Email

La изключителен бонус на покупателната способност, казах Премия "Macron", обявено през декември 2018 г. за успокояване на гнева на жълтите жилетки, е подновено за 2020 година.

Ses conditions de versement ont été assouplies en raison de la crise sanitaire, économique et sociale. Voici ce qu’il faut savoir.

Имате ли право за бонус?

Да, стига да сте свързани с фирма или публично заведение от индустриален и търговски характер (EPIC) или от административен характер (EPA) чрез трудов договор на датата на нейното изплащане, можете да го получите, и това, независимо дали сте на CDI, CDD, на пълно или непълно работно време, временно, притежател на договор за чиракуване или договор за професионализация и т.н.

Работодателят обаче може да запази бонуса за служители, чието възнаграждение е под определен таван.

Работодателят ви задължен ли е да ви го плати?

Не, плащането му е доброволно. Решението за изплащането му може да бъде фирмено споразумение или едностранно решение на работодателя.

за разлика от

READ  Върнете се на работа след дълъг отпуск по болест