La изключителен бонус на покупателната способност, казах Премия "Macron", обявено през декември 2018 г. за успокояване на гнева на жълтите жилетки, е подновено за 2020 година.

Условията за плащане са облекчени поради здравната, икономическата и социалната криза. Ето какво трябва да знаете.

Имате ли право за бонус?

Да, стига да сте свързани с фирма или публично заведение от индустриален и търговски характер (EPIC) или от административен характер (EPA) чрез трудов договор на датата на нейното изплащане, можете да го получите, и това, независимо дали сте на CDI, CDD, на пълно или непълно работно време, временно, притежател на договор за чиракуване или договор за професионализация и т.н.

Работодателят обаче може да запази бонуса за служители, чието възнаграждение е под определен таван.

Работодателят ви задължен ли е да ви го плати?

Не, плащането му е доброволно. Решението за изплащането му може да бъде фирмено споразумение или едностранно решение на работодателя.

за разлика от

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  5 хакове за спечелване на абонати в YouTube