Описание

В този курс ще научите как да използвате времената разумно. Това се нарича: научаване на стойността на времето.

Моля, имайте предвид, че това не е курс за спрежение, който е предмет на специално обучение. Ако все още не сте усвоили спрежението на глаголите, съветвам ви да започнете с обучението „Да знаете как да спрегате глаголи на френски език“.