Този курс е предназначен да ви позволи да бъдете по-добре разбрани и слушани, когато се изразявате на френски, независимо от вашия акцент. Акцентите наистина са изгодни, освен когато се противопоставят на правила, които рядко се обясняват, но които трябва да овладеете.

В края на този курс ще сте разбрали и приложили много специфичния ритъм, интонация и обобщение на говоримия френски. Ще знаете как да се изразявате по най-добрия начин за френскоговорящо ухо.

Мелодията и ритъмът са сложни аспекти на езика. Този курс е проектиран по такъв начин, че да бъде бързо приложим в ежедневната и професионална комуникация ...

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →

READ  Изградете своята бизнес стратегия на свободна практика