До края на този курс ще можете да:

  • Развийте своята правна култура;
  • Разберете метода на разсъждение, специфичен за адвокатите.

Описание

Изучаването на правото се основава на придобиването на правен „начин на мислене“. Целта на курса е да предложи преглед на този метод на разсъждение, като премине през основните клонове на предмета.

Следователно MOOC предлага последователен преглед на закона. Той е специално насочен към:

  • ученици от гимназията, които биха искали да започнат обучение по право, без да знаят от какво точно се състоят тези обучения.
  • студенти от висше образование, които вероятно ще вземат курсове по право по време на своето университетско образование, които не са непременно свикнали с метода на правно разсъждение.

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  U2F2: Предотвратяване на фантомната заплаха на FIDO/U2F