Моята компания е надхвърлила прага от 50 служители и затова ще изчисля индекса на професионално равенство. Ние принадлежим към SIU. Има ли конкретни правила в този контекст?

По отношение на индекса за професионално равенство и UES трябва да бъдат направени някои разяснения по-специално относно рамката за изчисляване и публикуване на резултатите.

На нивото на изчисляване на индекса в случай на UES

При наличие на UES, призната с колективен трудов договор или със съдебно решение, веднага щом CSE бъде конституирано на ниво UES, показателите се изчисляват на ниво UES (Кодекс на труда, чл. D. 1142-2-1).

В противен случай индексът се изчислява на ниво компания. Няма значение дали има няколко предприятия или дали компанията е част от група, изчисляването на показателите остава на нивото на компанията.

Относно определянето на работната сила, която изисква изчисляване на индекса

Индексът е задължителен за 50 служители. Ако вашата компания е част от SIU, този праг се оценява на нивото на SIU. Независимо от размера на компаниите, които го съставят, работната сила, взета предвид при изчисляването на индекса, е общата работна сила на SIU.

При публикуването на индекса

Министерството на труда уточнява