Описание

Този курс има за цел да ви позволи да направите първите стъпки в света на търговията и пазарните финанси и да започнете да придобивате първите бази, за да можете да търгувате за личната си сметка. В допълнение, този курс ще ви позволи да имате общ преглед на тази завладяваща практика и да поставите изображения върху различните думи на личностите, които говорят за търговия в социалните мрежи.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  25 февруари 2021 г. Как да организираме социалния диалог относно обучението? Що се отнася до професионалното обучение, работодателите са правно задължени да спазват няколко задължения.