Целта на това въвеждащо обучение е да позволи на потенциалните ръководители на проекти да знаят основните стъпки при създаването на проект и преди всичко да намерят няколко източника на финансиране.

Насочена е основно към образователни и училищни проекти. За по-общи инструменти за управление на проекти като диаграма на Гант, мисловна карта, стратегически, тактически и оперативни визии, моля, вижте другите ни обучения 🙂

Използвана терминология:

  • подвижност
  • ретро график
  • Проект на Гант
  • разпространявам
  • допустимост
  • стратегическо партньорство
  • езиков и културен престой

Ресурси, включени в обучението:

  • висококачествени видеоклипове, включително „говорещи глави“, коментирани презентации и слайдшоута ...

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →

READ  Обучение на Powerpoint 2016 VBA: Пълното ръководство